HEDENIUS STOCKHOLM AB  08 - 667 80 14 info@hedenius.se

PETER DAHL, akvarellutställning, pågår t o m 29 september 2018

Utställningen innehåller ett trettiotal akvareller från 2010-2014, då Peter gjorde sina sista målningar. Peter Dahl har haft ett nära samarbete med Hedenius och har tillsammans producerat en rad grafiska verk av Peter Dahl, som också kommer att visas på utställningen.

 

Hedenius Stockholm AB är ett dotterbolag till Hedenius Konsthandel AB, som grundades 1965 av Michael Hedenius under namnet Galleri Hedenius, som blev en av de viktigaste konstgallerierna i Sverige. Sedan starten har Hedenius haft en stor mängd separatutställningar med bl.a Erik Dietman, Vera Nilsson, Ulrik Samuelsson, PG Thelander, Dubuffet, Einar Jolin, Miró, Rolf Hanson och Madeleine Pyk. Idag har Hedenius en huvudsaklig inriktning på att framställa grafiska editioner, skulpturer, multiplar och glaskonstverk av nutida svenska och utländska konstnärer. Hedenius innehar även originalverk från de flesta konstnärer som visas på hemsidan och arrangerar även utställningar hos oss och på andra platser.