HEDENIUS STOCKHOLM AB  08 - 667 80 14 info@hedenius.se

Nytt i galleriet

”Ristorante”

Litografi av Madeleine Pyk

Upplaga: 250 ex

Se mer

Hedenius Stockholm AB

Hedenius Stockholm AB är ett konstförlag med huvudsaklig inriktning på grafiska editioner, skulpturer, multiplar och glas av nutida svenska konstnärer.