HEDENIUS STOCKHOLM AB  08 - 667 80 14 info@hedenius.se

Information:

Grafisk portfölj av Bengt Böckman med tre litografier.

” Flickan i Havanna, ”Så länge skutan kan gå”, ”Änglamark”.

Upplaga: 125 ex numrerade 1/125 – 125/125.

Storlek: 64 x 45 cm.

Signerade av konstnären.

Pris: 7000 kr

Med ram: 9000 kr