HEDENIUS STOCKHOLM AB  08 - 667 80 14 info@hedenius.se

Information:

Grafisk portfölj av Bjarne Melgaard.

Innehåller tre litografier.

UNTITLED (RED FACE), UNTITLED (GREY FACE), UNTITLED (GREEN FACE)

Upplaga: 150 ex

Mått: 75 x 62 cm

Numrerad och signerade av konstnären.

Pris: 35 000 kr

Pris med ram: 39 200 kr

Utgiven av HEDENIUS STOCKHOLM 2017