HEDENIUS STOCKHOLM AB  08 - 667 80 14 info@hedenius.se

Information:

Grafisk portfölj med tre litografier.

Årstiderna, Den blå filen, Den vita bilen.

Mått: 80 x 60 cm

Upplaga: 250 ex numrerade 1/250 – 250/2250.

Signerade av konstnären.

Pris: 18000 kr

Med ram: 23000 kr