HEDENIUS STOCKHOLM AB  08 - 667 80 14 info@hedenius.se

Information:

Två st litografier av Madeleine Pyk.

Upplaga: 250 ex

Mått: 39 x 38 cm

Numrerade och signerade av konstnären.

Pris: 6000 kr (2 st)

Med ram: 7800 kr