HEDENIUS STOCKHOLM AB  08 - 667 80 14 emelie@hedenius.se

Information:

Upplaga: 450 ex

Mått: 59 x 42 cm

Giclée/collage

Numrerad och signerad av konstnären.

Pris: 3500 kr 

Med ram: 4250 kr