Information:

Gestaltning av utsikten mot Kastellholmen med Katarinahissen i förgrunden”  K G Nilson

Mått: 61 x 72 cm
Grafiskt blad
Upplaga: 45 ex numrerade 1/45 – 45/45.

Signerat av konstnären.

Pris: 3500 kr

Med ram: 4750 kr