Information:

Upplaga: 150 ex

Mått: 51 x 72 cm
Litografi
Numrerad och signerad av konstnären.

Pris: 7 000 kr

Med ram: 8 900 kr