HEDENIUS STOCKHOLM AB  08 - 667 80 14 emelie@hedenius.se

Grafisk portfölj med fem litografier samt ett mosaikverk med träram “Långväga vänner”.

Litografier: Blått vittne, Grön inflyttning, Gul väntan, Röd besökare, Svarta kedjor.

Upplaga: 150 ex numrerade 1/150 – 150/150.

Signerade av konstnären.

Pris: 50 000 kr