HEDENIUS STOCKHOLM AB  08 - 667 80 14 emelie@hedenius.se

Upplaga: 100 ex

Mått: 51 x 72 cm
Litografi
Numrerad och signerad av konstnären.

Pris: 7000 kr

Med ram: 8500 kr

SLUTSÅLD