Åsa Jungnelius

Åsa Jungnelius är född 1975 i Stockholm och utbildad på Konstfack 1998-2004. 
Sedan 2007 är Åsa verksam som formgivare för Kosta Boda. Åsa har länge fängslats av hur ett objekts värde skapas och dess förmåga att berätta och kommentera vår omvärld. Hon utmanar ständigt etablissemanget genom att ifrågasätta samhällets strukturella normer. Åsa Jungnelius konst spänner över ett brett spektra som berör frågor kring estetiska hierarkier, mode, shopping, dekadens och konstruktionen av könsroller. Referenser som tydligt tar sig uttryck i serien Make Up.