HEDENIUS STOCKHOLM AB  08 - 667 80 14 emelie@hedenius.se

Berndt Wennström

Berndt är född 1945 i Stockholm, är en svensk målare och grafiker. Berndt Wennström utbildades på Konstfack 1965–1969 och fortsatte sin utbildning på Staffan Hallströms elevateljé 1969–1971. 

Berndt Wennström har gjort Nobeldiplomen till Kemipristagarna 2017 och Fysikpristagarna  2018.