Cecilia Sikström

Cecilia Sikström (f. 1962) är en svensk konstnärinna, hyllad som årets konstnär på Stockholm Art Fair 1997 och ärats med åtskilliga stipendier och utmärkelser. Inspirationer till Cecilia Sikströms konst kommer från de klassiska Hollywood-dramaturgierna och dess kvinnliga rollinnehavare och ikoner som Marlene Dietrich, Viveca Lindfors, Ingrid Bergman, Frida Kahlo m.fl. Hennes fascination av stora personligheter och deras levnadsöden bildar utgångspunkten för ett porträttmåleri som får sin speciella prägel av en lyhörd kolorit, där varma och kalla färger kontrasteras mot varandra. Cecilia Sikström verk fångar betraktaren med dess fokus på materialiteten. Färgen på duken tillåts träda fram med dess taktila ytmässighet, som synliggörs och låter betraktaren att följa med i dess spår över bildytan. De tillsynes stokastiska färgfläckarna, kommer samman på avstånd och tillsammans bidrar till enhetlig framställning av de karaktäristiska ikoniska skepnaderna. Rötterna i hennes porträttmåleri kan spåras till modernismens måleriska tradition i kombination med popkonstens anda, men hennes egenart som konstnär är svår att ta miste på.

Text: Yanna Dallyn

Mini

Information:

Litografi

Mått: 72 x 78 cm

Upplaga: 75 ex numrerade 1/75 – 75/75.

Signerad av konstnären.

Pris med ram: 6000 kr

SLUTSÅLD

Mans- och kvinnofigur

Information:

Litografi

Mått: 60 x 43,5 cm.

Upplaga 290 ex numrerade 1/290 – 290/290.

Signerad av konstnären.

Pris: 3500 kr

Med ram: 4700 kr

SLUTSÅLD

Marie

Information:

Mått: 119 x 58,5 cm
Litografi

Upplaga: 175 exemplar numrerade 1/175 – 175/175.

Signerad av konstnären.

Pris: 3500 kr

Med ram: 4800 kr

SLUTSÅLD

Marlene

Information:

Litografi

Mått: 75 x 76 cm

Upplaga: 150 ex numrerade 1/150 – 150/150.

Signerad av konstnären.

Pris: 3500 kr

Pris med ram: 4800 kr

SLUTSÅLD

Omslagsflickan

Information:

Litografi

Mått: 72 x 78 cm

Upplaga: 75 ex numrerade 1/75 – 75/75.

Signerad av konstnären.

Pris med ram: 6000 kr

SLUTSÅLD

Sirene

Information:

Serigrafi

Mått: 60 x 40 cm.

Upplaga: 150 ex numerade 1/120 – 150/150.

Signerad av konstnären.

Pris: 3500 kr

Med ram: 4700 kr

SLUTSÅLD