HEDENIUS STOCKHOLM AB  08 - 667 80 14 emelie@hedenius.se

Gerald Steffe

Gerald Steffe är född 1939 i Linz, Österrike. Han är sedan 1962 bosatt och verksam i Stockholm. Gerald Steffe är mest känd för sin kolorerade grafik och sitt måleri med exotiska motiv. Han tar upp mycket aktuella teman i sina verk. T ex är det dags att vi lär av historien över hela världen och ingen ska behöva gå i krig.  Ett annat av hans teman är att hjälpa hotade djur.