HEDENIUS STOCKHOLM AB  08 - 667 80 14 Emelie@hedenius.se

Peter Frie

Peter Frie är svensk målare och född 1947. Han målar landskap i stora och små format, som är fyllda med magiska ljus- och sinnestämningar och placerade centralt på stora vita ytor, vilka symboliskt lockar betraktaren att stiga in i bilden. Han erhöll konstpriset Ars Fennica 1998.