HEDENIUS STOCKHOLM AB  08 - 667 80 14 emelie@hedenius.se

Timo Solin

Timo Solin har genom sina skulpturer i brons eller bemålad plåt blivit ett stort namn inom nutidskonsten. Han finns representerad i samlingar över hela världen, däribland Japan, USA, Mexico och Finland. Kvinnan är nästan alltid motivet för hans skapande, men här handlar det inte om något traditionellt modellsittande. Timo Solins kvinnor är frigjorda, kraftfulla amazoner som med bestämda steg och flygande hår kan visa både muskler och behag.