Information:

Teknik: Handkolorerade färgetsning.

Mått: 30 x 35 cm.

Upplaga 45 ex numrerade 1/45-45/45.

Pris: 2100 kr

Med ram: 2800 kr