”Alienation” – litografi av Patrik Andiné. 250 ex. Numrerad och signerad av konstnären.