HEDENIUS STOCKHOLM AB  08 - 667 80 14 emelie@hedenius.se

”Alienation” – litografi av Patrik Andiné. 250 ex. Numrerad och signerad av konstnären.