”En fasad, gränsen mellan ett inre och ett yttre, ett skal, ett skydd, som ett ansikte. En reflex, en spegling, en skugga, ljus. Tre platser, Paris, Antibes, New York.”  Så beskriver konstnären själv motiven i  portföljen Fasader som innehåller tre grafiska blad.