HEDENIUS STOCKHOLM AB  08 - 667 80 14 info@hedenius.se

Om oss

Hedenius Stockholm AB är ett konstförlag med huvudsaklig inriktning på grafiska editioner, skultpturer, multiplar och glas av nutida svenska konstnärer.

Vi har sedan starten ett nära samarbete med Svenska Dagbladet – SvD accent.