Information:

Mått: 59,5 x 44 cm
Litografi
Upplaga: 150 ex numrerade och signerade av konstnären.

Signerad av konstnären.

Pris: 2750 kr

Med ram: 3750 kr