Information:

Grafisk portfölj med tre serigrafier.

Runt om hus, Runt om trappa I, Runt om trappa II

Upplaga: 100 ex

Mått: 106 x 76 cm

Numrerade och signerade av konstnären.

Pris: 28 000 kr

Pris med ram: 34 000 kr