HEDENIUS STOCKHOLM AB  08 - 667 80 14 emelie@hedenius.se

Information:

Upplaga: 100 ex

Mått: 76 x 106 cm
Teknik: serigrafi

Numrerad och signerad av konstnären.

Pris: 10 000 kr

Med ram: 12 000 kr