SvD accent

Hedenius har ett nära samarbete med Svenska Dagbladet – SvD accent. Vi tar fram unika grafiska upplagor eller skulpturer av nutida framstående konstnärer, som sedan säljs exklusivt via SvD accent.

Besök SvD accent’s hemsida»

accent_logo