HEDENIUS STOCKHOLM AB  08 - 667 80 14 emelie@hedenius.se

Information:

Upplaga: 375 ex numrerade 1/375 – 375/375.

Signerad av konstnären.

Pris: 2100 kr

Med ram: 2 700 kr